Socijalna politika

Ekonomija Hercegovine je relativno mala,  koja je raspoređena na teritoriji od 11.419 km/2, ili 22% površine države Bosne i Hercegovine. Hercegovina je bogata prirodnim resursima , a važno je napomenuti i značajan hidrološki potencijal, kao i povoljnu klimu (mediteransku) za razvoj poljoprivrede i turizma. Svoj ukupni privredni razvoj Hercegovina zasniva, prije svega, na otvorenosti privrede i razvoju regionalne trgovine, uz kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta.

Razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) doprinosu rastu društvenog proizvoda, otvaranju novih radnih mjesta i smanjenju nezaposlenosti. U isto vrijeme, smanjuje se zavisnost od uvoza i povećava ukupna konkurentnost privrede. MSP izvor su inovacija i značajno doprinose ravnomjernijem regionalnom razvoju zemlje. O značaju MSP najbolje ilustruje primjer Evropske unije u okviru čijih granica posluje oko 20 miliona preduzeća, od kojih 99% čine ona u kategoriji malih i srednjih, i kreiraju preko 750 miliona radnih mjesta. ova preduzeća učestvuju sa 70% u ukupnom prometu i kreiraju 60% bruto društvenog proizvoda EU. U nedostatku velikih zdravih kompanija, MSP u Hercegovini dobijaju dodatno značaju, pa je od velike važnosti kreirati ukupni poslovni ambijent koji će ohrabriti pojedince-preduzetnike da se odluče za bavljenje biznisom.

Od svog osnivanja, IP&D Herzegovina se zalaže za poboljšanje poslovnog ambijenta u Hercegovini. To radimo redovnim analizama najznačajnijih barijera za razvoj preduzetništva u Hercegovini, i predlozima kreatorima politika kako da poboljšaju ukupno poslovno okruženje.