Ruralni razvoj, poljoprivreda, i zaštite životne sredeine

Bosna i Hercegovina (BiH) je uglavnom ruralna zemlja. Više od pola stanovništva živi u ruralnim krajevima koji pokrivaju 80% teritorije BiH. Poljoprivreda i drugi oblici ruralne ekonomije predstavljaju strateški fokus BiH, te su posebno važni kada su u pitanju prilike za stalno zaposlenje ljudi koji žive na selu, kao i za poboljšanje njihovih uslova života.

Prepoznavši krucijalnu ulogu ovog sektora za sveukupni razvoj društva, IP&D Herzegovina ima za cilj da obezbijedi stalnu podršku ruralnoj populaciji i tako da doprinos održivom razvoju i revitalizaciji ruralnih područja, te blagostanju stanovnika koji tamo žive.

Prioriteti za poljoprivredu i ruralni razvoj jesu sljedeće oblasti: razvoj ruralne ekonomije, jačanje osnovnih društvenih funkcija i procesa na selu, sprečavanje daljeg iseljavanja iz ruralnih područja, zaštita životne sredine i očuvanje prirodnih resursa i ogromnog kulturnog bogatstva ruralnog dijela Hercegovine.

Investicije u poljoprivredi

Cilj: obezbijediti investicije u poljoprivredi putem doniranja raznih vidova materijalne pomoći koja vodi ka boljoj konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Razvoj poljoprivredne proizvodnje i konkurentnost uveliko zavisi od sposobnosti farmera za nove investicije. Imajući u vidu da farmerima u Hercegovini nedostaju sredstva za ulaganje u farme, IP&D Herzegovina će nastojati da pruža materijalnu pomoć uključujući poljoprivrednu mehanizaciju, stoku, sadnice voća, plastenike, sjemena i đubrivo, te ostale repromaterijale i opremu za buduće farmere širom Hercegovine.

Ruralne organizacije: jačanje kapaciteta, organizacioni razvoj i finansijska održivost

Cilj: jačanje kapaciteta i organizacionih sposobnosti ruralnih organizacija i doprinos njihovoj održivosti putem osnivanja revolving fondova

Ruralnim organizacijama (poljoprivredne zadruge i udruženja poljoprivrednika) potrebne su vještine i znanje da poboljšaju organizacione sposobnosti i usluge koje pružaju svojim članovima. IP&D Herzegovina će nastojati da organizuje stalnu obuku, konsultacije i tehničku pomoć ruralnim organizacijama na sljedeće teme: strateško i poslovno planiranje, funkcije menadžmenta i vođenje projekta, razvoj organizacije i upravnog odbora, izgradnja tima i vođstvo, finansijko upravljanje itd. Finansijska održivost ciljnih ruralnih organizacija unaprijeđena je uspostavom rivolving fondova u okviru organizacija. One koriste date fondove da bi putem kredita svojim članovima obezbijedile repromaterijal, stoku i opremu.

Osnaživanje žena u ruralnoj ekonomiji

Cilj: potpomoći, ojačati i osigurati ulogu žena u članstvu i vođenju ruralnih organizacija i povećati njihov pristup održivim aktivnostima koje stvaraju prihode i povećavaju prilike za zaposlenje van farme, uvećavaju prihod domaćinstava i sigurnost hrane ruralne populacije .
Nejednakost polova u ruralnim područjima u Hercegovine vrlo je očigledna iz minimalne zastupljenost žena u ruralnim organizacijama i njihove ograničene uloge u procesima razvoja, u koje spadaju aktivnosti za stvaranje prihoda. Kako bi se uhvatio u koštac sa nejednakošću, projekat daje priliku ženama u ruralnim područjima da se čuje njihov glas u kreiranju lokalnih strategija i procesu odlučivanja, te da zajednički rade na doprinosu ekonomskom razvoju.

Obrazovne i savjetodavne usluge u poljoprivrednog proizvodnji

Cilj: poboljšati poljoprivrednu praksu putem organizovanja intenzivne edukacije i savjetodavnih usluga za farmere

S ciljem unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, farmeri moraju naučiti i primjenjivati nove i napredne metode u poljoprivredi. IP&D Herzegovine pomaže farmerima kroz praktičnu obuku i specijalizovane savjetodavne usluge svojim internim resursima ali i angažovanjem spoljnih saradnika, stručnjaka iz raznih oblasti poljoprivrede.

Razvoj ruralne ekonomije

Cilj: povećati prilike ruralne populacije za zaposlenje i zaradu osnivanjem novih i poboljšanjem postojećih ruralnih preduzeća

Ruralna preduzeća obično se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, od najveće važnosti je postići što raznovrsniju ruralnu ekonomiju i unaprijediti poslovne prilike van farmi za stanovnike ruralnih područja.

Uvođenje odgovarajućih standarda u poljoprivrednu proizvodnju

Cilj: povećati konkurentnost u poljoprivredi unapređenjem poljoprivredne prakse i kvaliteta proizvoda kroz primjenu odgovarajućih standarda u proizvodnji

Kako bi bili konkurentni na stranim tržištima, farmeri u Hercegovini moraju poštovati odgovarajuće standarde u poljoprivrednoj proizvodnji kao što je GlobalGAP kao i ostale standarde za organsku proizvodnju. GlobalGAP je međunarodno priznat standard koji određuje dobru poljoprivrednu praksu koja se mora poštovati da bi se pristupilo tržištu EU.