Svoj primarni cilj, Institut prevashodno ostvaruje kroz pripremu i implementaciju projekata ko-finansiranih od strane međunarodnih, regionalnih i/ili nacionalnih donatora, kroz edukacije, odnosno kroz javno zalaganje za pospešivanje ekonomskog razvoja i saradnje područja Hercegovine. Kako bi ispunio svoju misiju i postigao postavljene ciljeve Institut je usmjerio svoje aktivnosti :

  • Priprema predloga projekata koji direktno ili indirektno doprinose ostvarenju ciljeva Instituta

  • Implementacija projekata

  • Iznalaženje regionalnih i međunarodnih partnera iz vladinog, nevladinog i privrednog sektora za saradnju na projektima

  • Strateško planiranje

  • Prekogranična saradnja

  • Jačanje lokalnih i regionalnih kapaciteta

  • Održavanje dijaloga sa relevantnim Ministasrtvima

  • Edukacije od javnog značaja