Energetski sektor

Energetska efikasnost pokazuje odnos između utroška energije i ostvarenog učinka, odnosno pokazuje na koji način primjena energetski efikasnih sistema i tehnologija doprinosi smanjenju utroška energije uz postizanje istog efekta (toplotnog, rashladnog, rasvjete, procesa kuvanja, pranja itd.).

Energetski sektor u Bosni i Hercegovini karakteriše visok energetski intenzitet u poređenju sa Evropskom unijom i razvijenim zemljama, što je u osnovi posljedica visokog nivoa energetske potrošnje u svim sektorima: industrija, sektor zgrada, saobraćaj i domaćinstva. Faktor energetskog intenziteta je u posljednjih nekoliko godina i do šest puta veći kod nas nego u EU, što ukazuje na postojanje značajnog prostora za energetsku racionalizaciju.

Uloga energetske efikasnosti je ključna, kako sa stanovišta ekonomskog razvoja, tako i u odnosu na rješavanje mnogih važnih problema životne sredine. U procesu prilagođavanja energetske efikasnosti zahtjevima zaštite životne sredine, potrebno je što prije početi sa onim promjenama koje ne zahtijevaju izrazito visoka ulaganja. U tom smislu, neophodno je iskoristiti sve one mogućnosti koje se odnose na energetsku efikasnost, alternativne izvore energije, kao i prilagođavanje cijene energije stvarnoj ekonomskoj vrijednosti, ali pažljivo i u skladu sa porastom standarda stanovništva.

Sprovedena istraživanja su pokazala da informisanost i svijest građana raste, kao i da su sprovedene aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti u skladu sa očekivanjima koje imaju građani. Ovo je jedna u nizu činjenica koja ukazuje da je realizovanje projekata iz oblasti energetske efikasnosti opravdano imajući u vidu niz pozitivnih uticaja koji se mogu ostvariti: energetske i ekonomske uštede, pozitivan uticaj na očuvanje životne sredine, porast opšteg komfora, razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija, smanjenje uvozne energetske zavisnosti, razvoj međunarodne i domaće saradnje, itd.