IPD je NVO koji je registrovan 2015 godine kao savez tri NVO organizacije koja egzistiraju od 2004 godine na području Hercegovine.Cilj udruživanja jeste da se okupe ljudski resursi oko zajedničkih proejkata i međusektorskih akcija, kako bi se posotigla sinergija, te kritična masa potrebna za poboljšanje socio-ekonomskog područja.

Vizija IPDH-a:

biti vodeći centar za razvoj koji svojim projektima i stručnom podrškom potiče socio-ekonomski razvoj na području Hercegovine.

Svoj primarni cilj, Institut prevashodno ostvaruje kroz pripremu i implementaciju projekata ko-finansiranih od strane međunarodnih, regionalnih i/ili nacionalnih donatora, kroz edukacije, odnosno kroz javno zalaganje za pospešivanje ekonomskog razvoja i saradnje područja Hercegovine. Kako bi ispunio svoju misiju i postigao postavljene ciljeve Institut je usmjerio svoje aktivnosti :

 • Priprema predloga projekata koji direktno ili indirektno doprinose ostvarenju ciljeva Instituta

 • Implementacija projekata

 • Iznalaženje regionalnih i međunarodnih partnera iz vladinog, nevladinog i privrednog sektora za saradnju na projektima

 • Strateško planiranje

 • Prekogranična saradnja

 • Jačanje lokalnih i regionalnih kapaciteta

 • Održavanje dijaloga sa relevantnim Ministasrtvima

 • Edukacije od javnog značaja

 Prioritetne oblasti djelovanja „IP&D Heregovina“  su:

 1. Ruralni razvoj, poljoprivreda, i zaštite životne sredeine

 2. Civlno društvo (sinergijom do inovativnih rješenja)

 3. Ekonomski razvoj (ekonomske reforme,poslovno okruženje)

 4. Energetska efikasnost

 5. Socijalna politika